Z przyjemnością informujemy , iż decyzją wspólników TAMTRON-UNIA Spółka Jawna , PIVOTEX-UNIA Spółka z o.o. oraz WZORCE MASY Sp. z o.o., w dniu 28 marca 2006r, doszło do połączenia tych spółek , poprzez ich przekształcenie, w spółkę akcyjną TAMTRON S.A. .

    Połączenie w jeden podmiot ma na celu m.in. zwiększenie efektywności w obszarze zarządzania obsługą klienta czyli szybszą reakcję na Państwa potrzeby zarówno w zakresie serwisu gwarancyjnego, jak i pogwarancyjnego, a także zaproponowanie kontrahentom poszerzonej oferty produktów nowo powstałej spółki TAMTRON S.A., na którą składają się oferty połączonych podmiotów.

    Informujemy Państwa ,że zakres działalność TAMTRON S.A. nie uległ zmianie i nadal obejmuje projektowanie, produkcję, sprzedaż, montaż systemów wagowych, dostawę oprogramowania oraz serwis elektronicznych wag przemysłowych tj. kolejowych i samochodowych wag pomostowych, wag do pomiaru kołowych i osiowych obciążeń pojazdów drogowych i kolejowych, wag platformowych i paletowych, wag zbiornikowych, wag dźwigowych, wag do ładowarek kołowych, wag do operacyjnych urządzeń technicznych itp.

    Pragniemy podziękować za zaufanie, którym w przeszłości obdarzyli Państwo nasze spółki. Wierzymy, że w przyszłości także usługi TAMTRON S.A., jak i dalsza współpraca będą stanowiły dla Państwa źródło satysfakcji.

 
 
 
 
 

Zapraszamy na stronę internetową Tamtron S.A.